Manhattan Hair Design
The Park , Park Street , Hovingham , York , YO62 4JZ